Zapojte sa

Pri príležitosti Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 sprístupnil Štatistický úrad SR vo svojich priestoroch v Bratislave na Miletičovej 3 stálu expozíciu o sčítaní. Pre verejnosť je otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny.

Vo foyer Štatistického úradu SR na prvom poschodí sú verejnosti sprístupnené zaujímavé exponáty z archívu štatistikov. Okrem originálov sčítacích tlačív napr. z roku 1980 je vystavený Zemepisný slovník v maďarčine zostavený z výsledkov sčítania spred viac ako 100 rokov, ktorý v rámci súťaže Hľadá sa najstarší exponát sčítania dlhodobo zapožičal Štatistickému úradu SR p. Michal Zika z Bratislavy. Návštevníci si môžu pozrieť aj príležitostnú poštovú známku vydanú k sčítaniu ľudu, domov a bytov v roku 1980, poštovú známku s personalizovaným kupónom k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011, zachované logá sčítania, propagačné predmety, publikácie s výsledkami sčítania a v histórii sčítania prvé vysvetlivky k sčítacím formulárom pre slabozrakých a nevidiacich v Braillovom písme. Na výstave nájdete aj kresby p. Milana Minárika z Bratislavy, ktoré pripomínajú dôležité okamihy z priebehu sčítania 2011.

0_Komisar na ulici1_komisar zvoni

2_komisar dava formulare3_Komisar podava scitform a identif

4_susr_kedy5_vyplnanie formulara

6_Papier vs PC scitanie7_Scitanie online

8_Odlepovanie identifikatora 9_Nalepovanie identifikatora

10_odovzdanie formularov

Komentáre sú uzavreté.