Vyhlásenie o prístupnosti

Internetová stránka  scitanie2011.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch č. MF/013261/2008-132.

Internetová stránka je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupná aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaná v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Všetky súbory na internetovej stránke sú publikované vo formáte *.PDF z opodstatnených dôvodov najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z internetu od spoločnosti Adobe.

Internetová stránka je pravidelne validovaná službou W3C pre XHTML Transitional 1.0 a pre  CSS.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou internetovej stránky kontaktujte .

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom internetovej stránky je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Komentáre sú uzavreté.