Konečný stav e-sčítania

Konečný stav elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov k 29. máju 2011:

A. Údaje o obyvateľovi: 398 644

B. Údaje o byte: 115 393

C. Údaje o dome: 49 657

E-formuláre SPOLU: 563 694

 

  • Do historicky prvého elektronického sčítania v Slovenskej republike sa zapojilo viac žien ako mužov. Typicky elektronicky sčítaným obyvateľom Slovenskej republiky je slobodná pracujúca žena vo veku 31 až 40 rokov s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou.
  • V rámci miest najviac elektronických sčítacích formulárov A. Údaje o obyvateľovi v absolútnych číslach vyplnili obyvatelia Bratislavy, konkrétne mestskej časti Petržalka. V rámci obcí má najviac vyplnených sčítacích formulárov A. Údaje o obyvateľovi v absolútnych číslach Ivanka pri Dunaji v okrese Senec.

Komentáre sú uzavreté.