Sčítanie online

Elektronické sčítanie v roku 2011 bolo historicky prvým v Slovenskej republike.

Vyplniť sčítacie formuláre elektronicky bolo možné v čase od 21. mája do 29. mája 2011.

Podiel elektronicky vyplnených sčítacích formulárov zo všetkých odovzdaných vyplnených sčítacích formulárov tvorí 6,73 %.

 

 

Komentáre sú uzavreté.