Slovenská republika – tabuľky

Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov SR – sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 (pdf – 115 kb)

Tab. 2 Vývoj počtu obyvateľov podľa sčítaní obyvateľov vykonaných na území dnešnej SR (pdf – 121 kb)

Tab. 3 Prírastok/úbytok obyvateľstva v medzicenzálnych obdobiach – sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 (pdf – 191 kb)

Tab. 4 Podiel mestského a vidieckeho obyvateľstva SR – sčítanie 2011, 2001, 1991 (pdf – 188 kb)

Tab. 5 Obyvateľstvo SR podľa vekových skupín  –  sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 (pdf – 122 kb)

Tab. 6 Obyvateľstvo SR podľa pohlavia –  sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 (pdf – 116 kb)

Tab. 7 Obyvateľstvo SR podľa rodinného stavu – sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 (pdf – 121 kb)

Tab. 8 Obyvateľstvo SR podľa štátnej príslušnosti – SODB 2011 (pdf – 191 kb)

Tab. 9 Obyvateľstvo SR podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania –  sčítanie 2011, 2001, 1991 (pdf – 210 kb)

Tab. 10 Obyvateľstvo SR podľa národnosti – sčítanie 2011, 2001, 1991 (pdf – 130 kb)

Tab. 11 Obyvateľstvo SR podľa materinského jazyka – SODB 2011, 2001 (pdf – 202 kb)

Tab. 12 Obyvateľstvo SR podľa najčastejšie používaného jazyka na verejnosti – SODB 2011 (pdf – 118 kb)

Tab. 13 Obyvateľstvo SR podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti  – SODB 2011 (pdf – 118 kb)

Tab. 14 Obyvateľstvo SR podľa náboženského vyznania  – sčítanie 2011, 2001, 1991 (139 kb)

Tab. 15 Počítačové znalosti obyvateľov SR – SODB 2011 (pdf – 197 kb)

Tab. 16 Obyvateľstvo SR podľa ekonomickej aktivity, SODB 2001, 2011 (pdf – 71 kB)

Upozornenie: Pri uverejnení a použití údajov je potrebné uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Komentáre sú uzavreté.