Okresy – tabuľky

Tab. 1 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa pohlavia, SODB 2011 (pdf – 98 kB)

Tab. 2 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa 5-ročných vekových skupín, SODB 2011 (pdf – 240 kB)

Tab. 3 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa veku a pohlavia, SODB 2011 (pdf – 617 kB)

Tab. 4 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa rodinného stavu, SODB 2011 (pdf – 119 kB)

Tab. 5 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa štátnej príslušnosti, SODB 2011 (pdf – 155 kB)

Tab. 6 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa náboženského vyznania, SODB 2011 (pdf – 250 kB)

Tab. 7 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v  okresoch SR podľa národnosti, SODB 2011 (pdf – 192 kB)

Tab. 8 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, SODB 2011 (pdf – 181 kB)

Tab. 9 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa materinského jazyka, SODB 2011 (pdf – 172 kB)

Tab. 10 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa najčastejšie používaného jazyka na verejnosti, SODB 2011 (pdf – 172 kB)

Tab. 11 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti, SODB 2011 (pdf – 172 kB)

Tab. 12 Počítačové znalosti obyvateľov trvalo bývajúcich v okresoch SR, SODB 2011 (pdf – 139 kB)

Tab. 13 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa ekonomickej aktivity, SODB 2011 (pdf – 196 kB)

Upozornenie: Pri uverejnení a použití údajov je potrebné uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Komentáre sú uzavreté.