Kraje – tabuľky

Tab. 1 Hustota obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR, sčítanie 1970 – 2011 (pdf – 67 kB)

Tab. 2 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa pohlavia, SODB 2001, 2011 (pdf – 74 kB)

Tab. 3 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa vekových skupín, SODB 2001, 2011 (pdf – 84 kB)

Tab. 4 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa 5-ročných vekových skupín, SODB 2001, 2011 (pdf – 120 kB)

Tab. 5 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa rodinného stavu, SODB 2001, 2011 (pdf – 83 kB)

Tab. 6 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa štátnej príslušnosti, SODB 2011 (pdf – 73 kB)

Tab. 7 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR  s inou štátnou príslušnosťou ako SR, SODB 2011 (pdf – 88 kB)

Tab. 8 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa náboženského vyznania, SODB 2001, 2011 (pdf – 141 kB)

Tab. 9 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v  krajoch SR podľa národnosti, SODB 2001, 2011 (pdf – 116 kB)

Tab. 10 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, SODB 2001, 2011 (pdf – 108 kB)

Tab. 11 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa materinského jazyka, SODB 2001, 2011 (pdf – 108 kB)

Tab. 12 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa najčastejšie používaného jazyka na verejnosti, SODB 2011 (pdf – 86 kB)

Tab. 13 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti, SODB 2011 (pdf – 87 kB)

Tab. 14 Počítačové znalosti obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR, SODB 2011 (pdf – 74 kB)

Tab. 15 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa ekonomickej aktivity, SODB 2011 (pdf – 91 kB)

Upozornenie: Pri uverejnení a použití údajov je potrebné uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 

Komentáre sú uzavreté.