Logo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 má svoju originálnu značku (logo). Logom sčítania 2011 je víťazný návrh súťaže návrhov, ktorú Štatistický úrad Slovenskej republiky vyhlásil v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Víťazom súťaže návrhov na zabezpečenie informačnej kampane k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011  sa stala reklamná agentúra DRAFTFCB, ktorá oficiálne predstavila  logo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 na tlačovej konferencii Štatistického úradu Slovenskej republiky dňa 13.12.2010.

 

Logo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

Komentáre sú uzavreté.