Identifikátory

Dobrý deň , ako a kde mám zažiadať o elektronické vyplnenie dotazníka, tak aby mi bol zavčasu doručený identifikátor?

V čase od 13. mája do 20. mája 2011 Vám doručí sčítacie tlačivá a identifikátor spolu s overovacím heslom v zalepenej obálke na meno do miesta Vášho trvalého bydliska sčítací komisár. Sčítať sa (listinne i elektronicky) bude v Slovenskej republike možné len pomocou identifikátora. Pri tejto prvej návšteve sčítacieho komisára mu ohlásite Váš záujem sčítať sa elektronicky. Po prevzatí obálky s identifikátorom a overovacím heslom, ktoré slúžia ako prihlasovacie meno a heslo, Vám už nič nebráni, aby ste sa v čase od 21. mája do 29. mája 2011 sčítali elektronicky prostredníctvom webovej stránky scitanie2011.sk. Musíte však  rátať s kratším časom na vyplnenie sčítacích e-formulárov. Tlačené formuláre sa budú vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna 2011. V prípade, že sa napriek prísľubu elektronicky nesčítate, sčítací komisár Vás opäť navštívi, aby od Vás prevzal vyplnené sčítacie formuláre v tlačenej podobe. Sčítací komisár Vám identifikátory doručí bez toho, aby ste museli o to niekoho požiadať.

Môžu si ľudia meniť identifikátory navzájom medzi sebou, keď sú pre sčítanie ” úplne bezvýznamné”, lebo, ak sú bezvýznamné, tak by to vadiť nemalo. Ak by si obyvatelia medzi sebou navzájom menili identifikátory.

Identifikátor (bezvýznamové náhodne vygenerované číslo) spolu s overovacím heslom doručí obyvateľovi na meno v zalepenej obálke do miesta jeho trvalého bydliska sčítací komisár.  Identifikátor je potrebný na sčítanie tak v listinnej, ako aj v elektronickej forme. Identifikátor zaručí, že každý obyvateľ sa právoplatne sčíta iba raz. Vzhľadom na to, že pri sčítaní sa budú vypĺňať tri sčítacie formuláre A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome, boli vytvorené aj tri typy identifikátorov. Chceli by sme v tejto súvislosti upozorniť, že identifikátory neslúžia na identifikáciu obyvateľa, ale na identifikáciu sčítacích formulárov. Ak by sme pristúpili na váš návrh, „aby si ľudia mohli identifikátory navzájom medzi sebou meniť“, znemožnili by sme napríklad sčítaciemu komisárovi skontrolovať si, ktoré z osôb v jeho obvode sa už sčítali a ktoré ešte nie Do tohto osobitného štatistického zisťovania by sa vniesol chaos a výsledky z takéhoto sčítania by nemali požadovanú dôveryhodnosť, čím by sa spochybnila ich výpovedná hodnota. Na záver si Vás dovolíme informovať, že vyplnené sčítacie tlačivá nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám ani inštitúciám a po spracovaní údajov a informácií sa v súlade so zákonom skartujú. Z databáz zo sčítania nebude teda možné vybrať konkrétnu identifikovateľnú osobu.

Komentáre sú uzavreté.