Aktuálne vás zaujíma

Dobrý deň, chcel by som sa informovať kedy je predpokladaný termín zverejnenia výsledkov sčítania obyvateľov domov a bytov 2011.

Výsledky zo sčítania 2011 sa budú zverejňovať priebežne, prvé by chcel Štatistický úrad SR sprístupniť koncom tohto roka alebo začiatkom roka 2012. Komplexné výsledky zo sčítania 2011 budú  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskych spoločenstiev známe najneskôr v marci 2014.

Pre potreby mojej diplomovej práce potrebujem čo najnovšie údaje o meste Nitra (počet obyvateľov, štruktúra a i.). Zaujíma ma, kedy budú zverejnené výsledky zo sčítania, aby som vedela, či mám počkať na nové údaje alebo budem ešte pracovať s výsledkami sčítania z roku 2001.

Pri písaní diplomovej práce môžete využiť aj údaje z demografickej štatistiky. Sú k dispozícií na internetovej stránke Štatistického úradu SR www.statistics.sk, v hlavnej oblasti Demografia a Databázy. Predpokladáme, že prvé priebežné výsledky sčítania 2011 budú známe koncom roka 2011 alebo začiatkom roka 2012.

Komentáre sú uzavreté.