Využitie údajov zo sčítania

Štatistické údaje získané zo sčítania obyvateľov, domov a bytov sú využiteľné v štátnej správe, samospráve i súkromnej sfére. Na základe výsledkov sčítania sa bude kompetentným lepšie rozhodovať, kde postavia napríklad byty, kde je potrebná škola, nemocnica či cesta. Štatistické údaje zo sčítania dajú odpoveď aj na otázky súvisiace s podnikaním; kde a v akej oblasti sa oplatí podnikať, do ktorého regiónu je vhodné investície nasmerovať a vytvoriť tam nové pracovné miesta prípadne udržať pracovnú silu.

So štatistickými údajmi zo sčítania možno koncepčne pracovať v rôznych sférach života – od najvyšších úrovní až po najnižšie, čiže štatistické údaje zo sčítania neslúžia len ako podklady na vypracovanie dlhodobých stratégií, ale môžu pomôcť aj v celkom konkrétnych veciach, napr. pri rozmiestňovaní staníc záchrannej služby a hasičského zboru, aby pomoc prišla čo najskôr. Zo sčítania obyvateľov, domov a bytov majú teda v konečnom dôsledku prospech všetci občania.

Pre obec je osobitne dôležité, aby vedela čo najpresnejšie preukázať počet  obyvateľov na svojom území. Tento údaj v nadväznosti na trvalý pobyt ovplyvňuje výšku finančných prostriedkov, ktoré plynú do obecných rozpočtov vo forme  podielovej dane (daň z príjmu fyzických osôb). Obec tieto peniaze vynakladá na financovanie služieb obyvateľom a na verejnoprospešné projekty, medzi ktoré patrí napríklad doprava, sociálne služby,  opatrovateľské služby, kultúrny rozvoj, výstavba bytov, oprava a údržba budov vo vlastníctve obcí a pod. Aj z tohto dôvodu zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 z 18. júna 2008 (pdf – 71kB) stanovil územnej samospráve (obciam a mestám) celý rad veľmi dôležitých úloh pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania.

Komentáre sú uzavreté.