Sčítanie po prvý raz aj elektronicky

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si verejnosť na Slovensku po prvý raz v histórii vyberala, či vyplní tlačené sčítacie formuláre alebo sa sčíta elektronicky. Elektronické sčítacie formuláre boli k dispozícii okrem slovenčiny aj v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom) a v anglickom jazyku.

Elektronické sčítanie umožnil tzv. identifikátorbezvýznamové náhodne vygenerované číslo, ktoré obyvateľovi v zalepenej obálke spolu s overovacím heslom doručil sčítací komisár. Obyvatelia odosielali vyplnené elektronické sčítacie formuláre priamo do databázy Štatistického úradu SR. Elektronické sčítanie sa skončilo o polnoci 29. mája 2011.

Pozrite si konečné výsledky elektronického sčítania.

 

 

Komentáre sú uzavreté.