História sčítania

  • Sčítanie ľudu sa vykonávalo na našom území pravdepodobne už v stredoveku.
  • Prvé moderné sčítanie ľudu podľa zásad medzinárodných štatistických kongresov sa uskutočnilo na území dnešného Slovenska v roku 1869.
  • Prvé československé sčítanie ľudu a bytov  bolo v roku 1921.
  • Sčítanie ľudu v roku 1950 bolo spojené so sčítaním domov a bytov. Spolu s ním sa uskutočnil aj súpis priemyselných, živnostenských a poľnohospodárskych podnikov.
  • Prvé integrované sčítanie ľudu s prepojením údajov o obyvateľstve, domácnostiach, bytoch a domoch bolo v roku 1961.
  • Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 1991 uzatvorilo kapitolu československých sčítaní.
  • Prvé sčítanie obyvateľov, domov a bytov v samostatnej Slovenskej republike bolo v roku 2001. Jeho prípravu, zber údajov, ich spracovanie, publikovanie a prezentáciu zabezpečoval po prvý raz v histórii Štatistický úrad Slovenskej republiky.
  • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 ponúklo po prvý raz v histórií možnosť vyplniť sčítacie formuláre nielen v listinnej podobe, ale aj v elektronickej forme.

Komentáre sú uzavreté.