Priebeh sčítania v číslach

  • V rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 získal Štatistický úrad SR spolu     8 372 264 sčítacích formulárov za obyvateľov (5 322 274), domy (1 069 629) a byty (1 980 361). Z tohto počtu všetkých vyplnených sčítacích formulárov bolo 7 808 570 odovzdaných v listinnej podobe a 563 694 v elektronickej forme. Podiel elektronicky vyplnených sčítacích formulárov zo všetkých odovzdaných vyplnených sčítacích formulárov tvorí 6, 73 %.
  • Do historicky prvého elektronického sčítania v Slovenskej republike sa zapojilo viac žien ako mužov. Typicky elektronicky sčítaným obyvateľom Slovenskej republiky je slobodná pracujúca žena vo veku 31 až 40 rokov s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou.
  • V rámci miest najviac elektronických sčítacích formulárov A. Údaje o obyvateľovi v absolútnych číslach vyplnili obyvatelia Bratislavy, konkrétne mestskej časti Petržalka. V rámci obcí má najviac vyplnených sčítacích formulárov A. Údaje o obyvateľovi opäť v absolútnych číslach Ivanka pri Dunaji v okrese Senec.
  • V čase sčítania - od 13. mája 2011 do 6. júna 2011 vybavil Štatistický úrad SR v rámci komunikácie s obyvateľmi spolu 12 654 hovorov, z toho 6 830 hovorov v rámci call centra, kde sa celkovo pretelefonovalo 267 hodín 59 minút 27 sekúnd. Jeden telefonát trval priemerne 2 minúty 20 sekúnd. Medzi telefonujúcimi mali približne rovnaké zastúpenie muži i ženy. Najvyšší počet telefonátov (597) bol zaznamenaný v call centre v pondelok 23. mája 2011, druhý najvyšší počet hovorov (502) vybavilo call centrum v posledný deň sčítania - v pondelok 6. júna 2011.
  • V čase sčítania - od 13.05.2011 do 06.06.2011 - bolo do centrály Štatistického úradu SR v Bratislave emailom doručených a operatívne vybavených 2 979 otázok o sčítaní. Ďalších 2 059 emailov vybavili pracoviská Štatistického úradu SR v krajských mestách, čo predstavuje spolu 5 038 emailov.

 

  • Čo zaujímalo obyvateľov v súvislosti so sčítaním najviac:

5 najčastejšie kladených otázok v telefonickej a emailovej komunikácii

  • V rámci telefonickej komunikácie odpovedal Štatistický úrad SR počas celého času sčítania najčastejšie na otázky typu: kedy bude chodiť sčítací komisár, ako ho môžem kontaktovať, prípadne kedy príde, aby som bol doma. Druhú najpočetnejšiu skupinu telefonujúcich zaujímali odpovede na otázky, ako sa sčítam elektronicky, kde získam prihlasovacie meno, ako to bude fungovať. Len o niečo menej telefonujúcich sa pýtalo, komu a ako môžu odovzdať vyplnené sčítacie formuláre (sčítací komisár sľúbil, že ich príde prevziať, ale neprišiel, nebol som doma v čase, keď ich zbieral a pod.). Nasleduje skupina telefonujúcich na tému žijem na Slovensku, ale nie v mieste trvalého pobytu, ako získam identifikátory a tlačivá, ako sa môžem sčítať, resp. môžem sa sčítať v mieste, kde reálne žijem. Prvú päťku najčastejšie položených otázok v rámci telefonickej komunikácie uzatvárajú otázky obyvateľov, ktorých zaujímalo, ako správne vyplniť niektoré otázky v sčítacom formulári A. Údaje o obyvateľovi.
  • V rámci emailovej komunikácie dostal Štatistický úrad SR počas celého času sčítania najviac otázok k elektronickému sčítaniu. Druhou najpočetnejšou skupinou boli otázky súvisiace s výkonom činnosti sčítacieho komisára. Nasledujú otázky k usmerneniam pri vypĺňaní sčítacích formulárov, ďalej otázky, ktorými obyvatelia žiadali o radu, ako sa skontaktovať so sčítacím komisárom. Prvú päťku najčastejšie položených otázok v rámci emailovej komunikácie uzatvárajú otázky obyvateľov s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí sa dlhodobo alebo v čase sčítania zdržiavali v zahraničí.

Z uvedeného vyplýva, že obyvateľov v čase sčítania najviac zaujímali otázky súvisiace s výkonom činnosti sčítacieho komisára a elektronické sčítanie.

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 

Komentáre sú uzavreté.