Aktuality

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov na TA3

V utorok 7. júna 2011 v televízii TA3 v rámci spravodajského bloku so začiatkom o 12.00 hovorila o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV SA BLÍŽI K ZÁVERU

V pondelok 6. júna 2011 sa na Slovensku definitívne skončí sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Vybraní pracovníci Štatistického úradu SR v Bratislave a na jeho ôsmich pracoviskách v krajských mestách budú obyvateľom k dispozícii aj posledný víkend pred skončením sčítania až do 20-tej hodiny. Štatistický úrad …
…viac info

Generálna prokuratúra vybavila podnet ŠÚ SR k sčítaniu

V pondelok 30. mája 2011 prvý námestník generálneho prokurátora  Ladislav Tichý listom oznámil predsedníčke Štatistického úradu SR Ľudmile Benkovičovej, že podal protest prokurátora proti stanovisku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky z 20. mája 2011 k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. …
…viac info

Stanovisko prezidenta SR k sčítaniu

Vo štvrtok 26. mája 2011 zaslala Kancelária prezidenta SR Štatistickému úradu SR stanovisko prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011: Som veľmi znepokojený tým, že v priebehu sčítania ľudí, domov a bytov, ktoré v súčasnosti prebieha v Slovenskej republike …
…viac info

Vyhlásenie ŠÚ SR k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011

VYHLÁSENIE ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR K OBČANOM, SČÍTACÍM KOMISÁROM A SAMOSPRÁVAM OBCÍ A MIEST Vzhľadom na neprimerane zdramatizovanú situáciu okolo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 sa Štatistický úrad SR obracia na občanov s výzvou, aby sa nedali zneistiť a sčítali sa – elektronicky …
…viac info

Podanie podnetu

V stredu 25. mája 2011 podal Štatistický úrad SR na Generálnu prokuratúru SR podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Úradu na ochranu osobných údajov SR. Do ukončenia procesu sa Štatistický úrad SR nebude k celej záležitosti vyjadrovať.

Prevzatie materiálov na sčítanie sa nepodpisuje

Štatistický úrad SR upozorňuje, že obyvateľom nedoručuje oproti podpisu žiadne materiály súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Opätovne pripomína verejnosti, že sčítací komisár je podľa zákona povinný preukazovať sa pri návšteve domácnosti osobitným poverením  starostu obce alebo primátora …
…viac info

Najčastejšie kladené otázky k 21. 5. 2011

Pozrite si vybrané najčastejšie kladené otázky týkajúce sa sčítania obyvateľov, domov a bytov k 21. máju 2011 TU.

Štatistický úrad SR reaguje na Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Štatistický úrad SR je nútený reagovať na Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, ktoré dnes, v predvečer rozhodujúceho okamihu sčítania, Úrad na ochranu osobných údajov uverejnil na svojej internetovej stránke a rozposlal všetkým médiám. Za pozornosť …
…viac info

Vyhlásenie Sociologického ústavu SAV k sčítaniu 2011

Štatistický úrad SR si dovoľuje upozorniť verejnosť na vyhlásenie Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011: Vzhľadom na niektoré spochybňujúce názory, ktoré sa objavili aj v médiách, Sociologický ústav SAV v Bratislave vydal vyhlásenie ku Sčítaniu obyvateľov, …
…viac info