SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011 UKONČENÉ ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR ĎAKUJE ZA SPOLUPRÁCU

Aktuálne informácie

SČÍTANIE – PRÁVO ALEBO POVINNOSŤ?

Obrázok: Sčítanie - právo alebo povinnosťSčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov.

viac info