Starostlivosť o zdravie znamená vykonávať celý rad činností, aby sme si udržali telo a psychiku v dobrej kondícii. Jedným zo spôsobov starostlivosti o naše zdravie je tzv. chôdza po určitú dobu. Vieme, že fyzická aktivita je dôležitá pre udržanie zdravia, ale stačia len kroky?

Čo je zdravie?

Ak sa budeme zaoberať témou pohybovej aktivity v kontexte zdravia vo všeobecnosti, musíme si položiť dôležitú otázku: čo presne je zdravie? Dve definície sú pravdepodobne najpresnejšie, ale pravdepodobne nie sú tým, ako by sme definovali „zdravie”.

V roku 1948 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) opísala zdravie ako celkovú telesnú, duševnú a sociálnu pohodu človeka, a nie iba ako neprítomnosť choroby alebo slabosti.

Vzhľadom na to sa „zdravie” nevzťahuje len na fyzické aspekty správneho fungovania nášho tela, ktoré je len jednou zložkou zdravia. O zložkách zdravia sa môžeme dozvedieť niečo viac z tzv. oblastí zdravia, ktoré v roku 1974 opísal Mark Lalonde a následný výskum umožnil určiť percentuálny vplyv jednotlivých oblastí na zdravie človeka.

Najväčší vplyv (53 %) na zdravie má životný štýl, ktorý zahŕňa práve fyzickú aktivitu, ale aj stravu, stimulanty a stres. Ďalej, v 21 percentách, zdravie človeka určuje životné prostredie – čistá voda, vzduch, bezpečnosť. V 16 percentách zdravie určujú genetické faktory a predispozície a v 10 percentách ho ovplyvňuje zdravotná starostlivosť (jej dostupnosť, kvalita a fungovanie).

Fyzická aktivita má skutočne veľký vplyv na naše zdravie, čo vidia najmä tí, ktorí ju už vykonávajú. Ako však začať? Najlepší spôsob je robiť malé kroky – počítať kroky.

Ako počítanie krokov ovplyvňuje zdravie

Ako počítanie krokov ovplyvňuje zdravie?

Začnime číslami. Najnovšie odporúčanie WHO je aspoň 150 minút aeróbnej fyzickej aktivity strednej intenzity týždenne. To zodpovedá približne 20-25 minútam rýchlej chôdze denne.

V usmerneniach sa zároveň opakovane uvádza, že „akákoľvek fyzická aktivita je lepšia ako žiadna aktivita”. Za stredne intenzívnu aktivitu sa považuje aj intenzívna chôdza a populárnych 10 000 krokov denne sa v poslednom čase výrazne spochybňuje.

Na pomoc samozrejme prišli vedci, ktorí vo svojich metaanalýzach o vplyve počtu krokov na riziko úmrtia, kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky uviedli ako optimálne množstvo 6 000 až 9 000 krokov denne. Získané výsledky boli pomerne veľkolepé:

  • vykonanie približne 9 000 krokov denne znížilo riziko úmrtia o 40 % (v porovnaní s vykonaním približne 4 200 krokov);
  • každých 2 000 krokov nad hranicu 3 000 krokov znížilo riziko cukrovky o 12 percent;
  • vykonanie 9 500 krokov denne znížilo riziko kardiovaskulárnych ochorení o 35 percent (v porovnaní s vykonaním 3 500 krokov).

Okrem toho má chôdza pozitívny vplyv na kognitívne funkcie a kvalitu spánku, zlepšuje duševné zdravie tým, že kompenzuje príznaky úzkosti a depresie, a znižuje riziko obezity.

Ako vidíte, obľúbené „stupienky” sú cennou fyzickou aktivitou, ktorá vám umožní starať sa o svoje zdravie (fyzické aj duševné). Aj keď na začiatku nie sme schopní urobiť odporúčaných 6 až 9 tisíc krokov – Rím nebol postavený za deň! Stojí za to mať v pamäti citát z usmernení WHO: „akákoľvek fyzická aktivita je lepšia ako žiadna fyzická aktivita”. Pohodlné topánky na nohy, krokomer do ruky a môžete vyraziť!

Čo okrem krokov pre zdravie?

Samozrejme, 150 minút aeróbnej fyzickej aktivity týždenne je absolútne minimum odporúčané WHO. Aby sa naplno využila sila zdravotných prínosov fyzickej aktivity, týždenných 150 – 300 minút aeróbneho tréningu by mali sprevádzať aspoň dva posilňovacie tréningy so strednou alebo vyššou intenzitou, ktoré pokrývajú všetky hlavné svalové skupiny.

Silový tréning posilňuje telo, je nástrojom prevencie zranení a mobilizuje telo, aby spaľovalo kalórie aj po cvičení. Táto kombinácia tréningov sa odporúča ako najlepšie riešenie pre zdravie nášho tela.